29. november 2015
  |  Logg inn
Dåp

Ønske om dåp meldes til Inderøy kirkekontor tlf. 74 15 60 20.

Kontakt gjerne kirkekontoret på mail (post@inderoy.kirken.no) for å få tilsendt messelista som viser aktuelle datoer for dåp gjennom hele året.

Du kan lese mer om dåp på www.kirken.no.